“Инээмсэглэл бидэнд урам” зорилтот хөтөлбөр

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яам, Авлигатай тэмцэх газартай хамтран хэрэгжүүлж байна.

дэлгэрэнгүй

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close